image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
Lượt xem: 5
Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Nông nghiệp & Phát triển nông thôn   Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 của UBND thành phố về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng Quyết định số 3541/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền UBND xã (Tệp đính kèm)
Tải về
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement