image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Thủ tục hành chính nội bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước
Lượt xem: 4
V/v công bố thủ tục hành chính nội bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước theo Quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.
Tải về
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement