image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Nội vụ
Lượt xem: 3
Quyết đinh 1534/QĐ-UBND ngày 02/6/2021 của Chủ tịch UBND thành phố về công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền UBND xã (tệp kèm theo)
Tải về
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement