image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể thao
Lượt xem: 4
Quyết định số 1053/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 của UBND thành phố công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình trên địa bàn thành phố Hải Phòng Quyết định số 2339/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của UBND thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Tải về

Quyết định số 1053/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 của UBND thành phố công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Quyết định số 2339/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của UBND thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình trên địa bàn thành phố Hải Phòng

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement