image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội
Lượt xem: 9
Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội

Tải về

Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội

Quyết định số 2195/QĐ-UBND ngày 08/7/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Quyết định số 1723/QĐ-UBND ngày 10/6/2022 của UBND thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

+ Nội dung TTHC kèm theo của Quyết định số 1723/QĐ-UBND

Quyết định số 1257/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của UBND thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của UBND thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động - thương binh xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 

Quyết định số 3057/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của UBND thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Nội dung Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã: 20 thủ tục hành chính (tệp kèm theo)

Tài liệu đính kèm:

Tin khác
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement